Saturday, February 20, 2010

Karnival Pendidikan Sains & Teknologi 2010

Karnival Pendidikan Sains & Teknologi Peringkat Kebangsaan merupakan satu program tahunan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pihak Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Universiti Sains Malaysia merupakan salah satu agensi yang terbabit dengan penganjuran pertandingan-pertandingan seperti berikut :-
a. Solar car Competition
b. Efficiency Energy Cooking Competition (EECC)
c. EUREKA Renewable Energy and Energy Efficiency Beach House Competition
d. Solar Boat Competition

Objektif
1. Memberi kesedaran di kalangan pelajar, guru dan masyarakat mengenai kepentingan menggunakan tenaga dengan efisien dan sumber tenaga alternatif sebagai elemen penting dalam kehidupan seharian.
2. Meningkatkan kefahaman terhadap kemahiran proses sains, kemahiran maniputaltif dan konsep sains dan teknologi di kalangan pelajar.
3. Membimbing pelajar kepada kaedah penyelesaian masalah dan membina keyakinan diri.
4. Mencetus budaya rekacipta dan inovasi berunsurkan tema suria di peringkat sekolah lagi.
5. Menyemai rasa tanggungjawab terhadap penggunaan tenaga secara cekap dan berhemah.
6. Meningkatkan daya kreativiti, sikap berdaya saing dan cuba jaya di kalangan pelajar.
7. Mengembangkan bakat dan potensi pelajar selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan PIPP.
8. Menggilap minat pelajar ke arah bidang kejuruteraan, arkitek dam seni bina.
9. Menggalakkan kempen tenaga diperbaharui dan memupuk kecintaan terhadap alam sekitar.
10. Memupuk semangat kerjasama dan berpasukan di kalangan pelajar.
11. Menyediakan aktiviti atau program merentas kurikuluim dengan pengabung jalinan dalam bidang Sains, Matematik, Kemahiran Hidup, Pendidikan Seni Visual dan ICT.

No comments:

Post a Comment