Saturday, February 20, 2010

Info Efficiency Energy Cooking Competition

Efficiency Energy Cooking Competition adalah pertandingan rekacipta peralatan memasak menggunakan sumber tenaga alternatif yang boleh diperbaharui secara optimum.

Syarat-syarat Pertandingan
1. Pertanduingan terbuka kepada semua pelajar sekolah menengah rendah Ting. 1 hingga 3.
2. Pertandingan adalah secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang peserta dan seorang guru pembimbing.
3. Setiap pasukan wajib melibatkan sekurang-kurangnya seorang peserta bumiputera kecuali pasukan dari sekolah menengah jenis kebangsaan.
4. Setiap negeri hanya dibenarkan menghantar 1 pasukan sahaja. Peserta pasukan hendaklah terdiri daripada sekolah yang sama.
5. Semua penyertaan hendaklah mendapat kebenaran dan pengesahan Pengetua sekolah masing-masing.
6. Setiap penyertaan mestilah disertakan dengan satu borang pendaftaran C3/D-EFC pertandingan. Borang pendaftaran yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada pihak penganjur.
7. Peserta bebas menentukan rekabentuk, saiz atau bahan yang hendak digunakan.
8. Bekas yang direka mestilah boleh menampung isipadu air sebanyak 500ml.
9. Alat yang dibina haruslah berkemampuan memasak air atau makanan pejal.
10. Alat memasak yang dicipta hendaklah menggunakan tenaga solar sahaja tanpa sebarang sokongan komponen elektrik tambahan untuk meningkatkan suhu.
11. Hasil ciptaan hendaklah didokumentasikan dalam bentuk persembahan Multimedia Powerpoint yang ditulis di dalam Bahasa Inggeris.
12. Persembahan perlulah mengandungi butiran seperti jenis bahan, kecekapan menyerap tenaga solar, kebaikan dan sebagainya.
13. Pihak penganjur berhak meminda sebarang syarat dan kriteria pertandingan dari masa ke semasa demi kepentingan pengurusan serta objektif pertandingan setelah mendapat persetujuan daripada semua pengurus pasukan.
14. Pertandingan ini terbahagi kepada 4 peringkat iaitu :
a) Pembinaan dan pembangunan dapur suria - 4 jam
b) Persediaan persembahan Multimedia Powerpoint - 4 jam
c) Persembahan multimedia - 10 minit
d) Pengujian suhu dalam tempoh masa 1 jam
15. Untuk makluman, sila layari laman web : http://solarcooking.org/ atau http://home.earthlink.net/

No comments:

Post a Comment