Thursday, February 18, 2010

Info Science Show Competition 2010

Format Pertandingan
1. Pertandingan "Science Show" akan dijalankan dalam 2 peringkat iaitu peringkat pemilihan (audition) dan peringkat akhir (final).
2. Selepas peringkat pemilihan, satu sekolah dari setiap negeri akan dipilih untuk mewakili negeri masing-masing ke peringkat akhir. Empat sekolah pilihan juri yang mendapat markah tertinggi juga akan layak mara ke akhir.
3. Para peserta bebas memilih sama ada Bahasa Melayu atau Inggeris sebagai medium penyampaian. Namun, peserta tidak dibenarkan mencampur aduk kedua-dua bahasa dalam satu persembahan.
4. Semua penyertaan hendaklah disertakan bersama skrip persembahan dan borang penyertaan yang lengkap.
5. Setiap sekolah hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan/pasukan sahaja.
6. Setiap persembahan akan dinilai berdasarkan kriteria berikut : -
Hasil karya/skrip (10%); Persembahan (25%); Bahasa & Penyampaian (15%);
Unsur sains (40%); Props & kesan khas - audio/visual (10%) = 100%

Syarat-syarat Pertandingan
1. Pertandingan terbuka kepada semua pelajar Ting. 4 yang menuntut di mana-mana sekolah di Malaysia.
2. Setiap penyertaan seharusnya dalam bentuk kumpulan yang terdiri daripada 3 orang (2 pelajar + 1 Guru pengiring).
3. Skrip persembahan hendaklah ditulis dan dipersembahkan sama ada dalam Bahasa Melayu atau Inggeris.
4. Skrip persembahan mestilah bersifat karya asli. Skrip harus ditaip dalam format :-
Font (Arial); Size (12); Spacing (Double Spacing)
5. Setiap pertunjukan sains hendaklah tidak lebih 20 minit.
6. Tema skrip persembahan hendaklah berkisar tentang sains secara umum. Peserta dinasihatkan tidak mencampur aduk pelbagai topik sains dalam satu persembahan bagi tujuan memudahkan penilaian juri.
7. Peserta tidak dibenarkan menyentuh isu-isu sensitif seperti keagamaan, perkauman dan politik dalam persembahan.
8. Pakaian peserta adalah tertakluk kepada daya kreativiti masing-masing. Pemakaian kostum mestilah bersesuaian dan tidak menggangu kelancaran persembahan.
9. Semua penyertaan yang dihantar adalah dianggap sebagai hak milik Petrosains.
10. Borang penyertaan mestilah dihantar ke Petrosains sebelum 26 Feb. 2010.
11. Keputusan hakim adalah muktamad.

Hadiah Pertandingan
Johan : RM3000 + Plak + Sijil + Barangan Petrosains & Program Pembangunan Sains RM30,000

Naib Johan : RM2000 + Plak + Sijil + Barangan Petrosains & Program Pembangunan Sains RM20,000

Ketiga : RM1000 + Plak + Sijil + Barangan Petrosains & Program Pembangunan Sains RM10,000

Pasukan yang berjaya ke Pertandingan Akhir akan diberi geran berjumlah RM200 bagi penyediaan bahan pertunjukan.

No comments:

Post a Comment