Saturday, February 20, 2010

EUREKA Energy Efficiency Beach House

EUREKA Energy Efficiency Beach House Competition adalah pertandingan menghasilkan satu model rumah di tepi pantai yang dilengkapi dengan ciri-ciriu kecekapan tenaga dan menggunakan sumber semulajadi secara optimum.

Syarat-syarat Pertandingan
1. Pertandingan terbuka kepada semua pelajar Tahun 4 dan 5.
2. Setiap negeri hanya dibenarkan menghantar 1 pasukan sahaja yang terdiri daripada 4 orang peserta.
3. Setiap pasukan wajib melibatkan sekurang-kurangnya seorang peserta bumiputera kecuali pasukan dari sekolah menengah jenis kebangsaan.
4. Peserta pasukan hendaklah terdiri daripada 2 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan kecuali sekolah yang hanya terdiri dari 1 jantina.
5. Peserta hendaklah diiringi oleh seorang guru pembimbing.
6. Setiap pasukan dikehendaki membina sebuah model rumah ditepi pantai yang mengaplikasikan konsep-konsep Renewable Energy and Energy Efficiency (REEE).
7. Model tersebut hendaklah berskala 1:25 atas tapak rumah dimana dimensinya adalah seperti berikut :
a) Keluasan rumah : seratus meter persegi
b) Mempuntyai kemudahan : 2 bilik tidur, 1 bilik air, 1 dapur, 1 ruang makan, 1 ruang tamu.
8. Bahan-bahan pertandingan akan disediakan oleh pihak penganjur. Hanya bahan dan alatan yang disediakan oleh penganjur sahaja boleh digunakan untuk menghasilkan projek yang ditetapkan. Penggunaan bahan, alatan atau apa jua bentuk bantuan dari luar boleh menyebabkan penyertaan pasukan dibatalkan.
9. Sebarang masalah yang dihadapi oleh para peserta berkaitan dengan alatan atau bahan hendaklah dirujuk kepada urusetia pertandingan.
10. Peserta hendaklah mempunyai kemahiran menggunakan anti cutter.
11. Pihak penganjur pertandingan akan memberi satu tugasan tambahan kepada para peserta sebaik sahaja pertandingan dimulakan (element of surprise) dan menggunakan kaedah penyelesaian masalah.
12. Tugasan ini mengandungi arahan untuk menempatkan LED di bahagian tertentu di dalam atau di luar rumah dan mestilah boleh menyala atau berfungsi dengan baik.
13. Projek yang dihasilkan hendaklah dibuat dan disiapkan di tempat pertandingan. Setiap pasukan diminta membawa alat tulis masing-masing. Pihak penganjur akan menyediakan kertas putih A4 sahaja.
14. Setiap pasukan dikehendaki menyediakan persembahan multimedia yang disediakan dalam Bahasa Malaysia atau Inggeris di tempat dan semasa pertandingan dijalankan. Persembahan multimedia ini perlu menerangkan hasil projek yang merangkumi aplikasi konsep sains, fungsi dan peranan setiap bahagian projek yang dihasilkan serta aspek lain yang berkaitan. Kandungan persembahan multimedia mestilah merupakan penulisan yang merekodkan hasil kerja yang mengandungi lakaran ahli sendiri. Tampalan keratan dari mana-mana sumber adalah tidak dibenarkan.
15. Semasa pertandingan ijalankan, guru pembimbing dibenarkan berada berhampiran pasukannya pada jarak yang telah ditetapkan pleh pihak penganjur tetapi tidak dibenarkan menyentuh sebarang bahan atau alatan yang digunakan.
16. Setiap kali guru pembimbing menyentuh barang atau alatan pertandingan, 1 markah akan ditolak.
17. Setiap pasukan diberi masa 5 jam untuk menyempurnakan projek.
18. Peserta akan berehat selama 1 jam (3 jam sesi pagi dan 2 jam pada sesi petang).
19. Pihak penganjur berhak meminda mana-mana syarat atau kriteria pertandingan dari masa ke semasa demi kepentingan pengurusan dan objektif pertandingan berdasarkan mesyuarat bersama pengurus pasukan.
20. Penilaian hasil adalah berdasarkan daya kreatif reka bentuk rumah dan rupa bentuk elemen-emelen KT & TD.

No comments:

Post a Comment